Sabafruit

Kattviks fruktodling

Kattvik – Svenska smultronställen.

I sina unga år utvandrade Carl – Paulin Johansson till Amerika som så många andra på den tiden. Efter ett tag blev hemlängtan till Bjäre för stor och han återvände 1922. Han började sin bana som småodlare i Båstad men 1935 beslutade han sig för att köpa mark och hus i Troentorp. 1936 planterades de första äppleträden till odlingen som sedermera kom att kallas för Kattviks fruktodling.

De första sorterna som planterades var Ingrid-Marie, Cox Pomona och Cox orange. Carl –Paulin och sonen Henry Johansson hade delat sysslorna(jordbruk/odling) inom gården och när Carl –Paulin gick bort 1956 blev Henry ensam ägare till gården. Han beslutade sig för att enbart satsa på frukt och 1960 planterades all åkermark och på så sätt hade man fördubblat sin kapacitet. Henry Johanssons son Jan övertog odlingen 1976 då Henry gick i pension.

1980 fördubblade Jan odlingsarealen och odlingen gick från småskalighet upp till att kunna leverera till grossisterna i Helsingborg. Under denna tid började konsumenterna i landet få upp ögonen på att äpplena från Kattvik var väldigt fina. Processen till att bli en av de största aktörerna i Sverige hade påbörjats. 2010 var året då Jan kände att det var sonens tur att föra odlingen vidare.

Per Henrysson kände att han ville utöka arealerna ytterligare då fruktodlingens skörd inte räckte till för den stora efterfrågan från marknaden. 2012 förvärvade han Rosenhults Fruktodling strax utanför Förslöv. I och med det fördubblade han odlingsarealen. Idag kan gamla generationer stolt se att deras slit givit Kattvik ett namn på kartan.

Idag odlas fortfarande Ingrid-Marie och Cox – Orange av de gamla sorterna. Nya sorter som blivit väl bemöta är b la annat Pirutte , Aroma.  Utöver ovan nämnda sorter finns ett tiotal till,dessutom har man lite päron och plommon.

Vem vet kanske blir Molly, Pers dotter nästa ägare till odlingen…

Per-H_MG_1157

Per Henrysson

336

350